Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.04.2015 15:07:20 

Klub chovatelů králíků rhönských

Zpráva pokladny k 31.12.2009

 

Zůstatek k 1.1.2009                2.281,- Kč

členské příspěvky 2009           2.150,- Kč                 

registr. za 08 + pošt.                -  370,- Kč

Zůstatek k 31.12.2009          4.061,- Kč

 
 
 
Výroční členská schůze chovatelů rhönských králíků
a králíků s Rh kresbou
 
Dne 21.3. proběhla výroční členská schůze chovatelů rhösnkých králíků v Damnicích ve sklípku "U strýca Palucha". Schůze se zúčastnilo 11 chovatelů klubu: př. Kročil M., Hejralová K., Caithamlová D., Nováková J., Paličková E., Paličková J., Palička Karel, Chronc A., Čurda M., Jambura J. a Chašov J. Omluveni: Josef Hnilica, Martin Netík a Karel Nietsch. Hosté: Caithaml Milan, Vajner Karel, V ajnerová LIbuše, Heler Václav, Jahoda Jiří, Martinec Miloslav s manželkou a p. Chašovová.
 
Program schůze:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti klubu za rok 2008 - Miroslav Kročil
3) Zpráva registrátora - Dana Caithamlová
4) Zpráva pokladní - Krista Hejralová
5) Zpráva RK - Karel Palička
6) Diskuse
 
Schůze proběhla v přátelském ovzduší. Diskuse se vedla okolo činnosti klubu. Hlavním bodem diskuse bylo uspořádání speciální výstavy, která se bude opět konat společně s klubem Ččp. Tato "speciálka" po dohodě obou klubů se uskuteční v jižních Čechách, a to v areálu ZO ČSCH Blatná 30.10.2009.
Dále v diskusi padl návrh (př. Martinec), zda by nestálo za úvahu sloučit kluby Rh a Ččp. Tento návrh měl velký ohlas. Vzhledem k malé účasti členů klubu Ččp (5) jsme domluvili, že návrh si projednají výbory obou klubů samostatně. 
 
Za klub Rh: 
Miroslav Kročil  
předseda klubu
 
CVMK Březová u Sokolova
12.9. - 13.9.2008
 
          Expozice Rhönských králíků
          Bylo vystaveno 12 králíků Rhönských ve třech kolekcích, z toho jedna byla od německého chovatele (94, 95, 94, 94,5).
          Z našeho klubu vystavovala Dana Caithamlová (94, 94,5; 94,5; 94) a Martin Netík (94,5; 94; 94; 95,5).
          ZRH byli vystaveni 2 králíci od Zdeňka Oborného (VD a 94b).
          Zakrslý rex Rhönský byl nahlášen v jedné kolekci, ale bohužel tato kolekce nebyla dodána od německého chovatele Böhm G.
          V expozici novošlechtění vystavil Mirek Čurda Rhönské králíky v barvě modré. Měl nahlášeno 10 králíků, vystavil však 1 kolekci a 2 jednotlivce (Nn, NVn, Nn, Nn a Nn, Nn).
          V expozici mladých chovatelů nebyl bohužel vystaven ani jeden Rhönský králík.
 
 
 
Speciální výstava Rhönských králíků
Velké Pavlovice 15.- 16. 11.2008
 
          Speciální výstava, která se konala ve Velkých Pavovlicích proběhla v přátelském prostředí, kterou ještě umocnila pěkná výstava, při níž proběhly speciálky Ččp, Čm, Di.
          Na výstavě bylo vystaveno po dlouhé době 3 MaBRh, 39 králíků Rh, 25 ZBRh, 10 ks ZRh a 2 rexi, (Ččp 25 ks).
          Vystavovalo 9 členů klubu.
 
 
 
Celostátní výstava drobného zvířectva s mezinárodní účastí
21. - 23. listopadu 2008
 Praha - Letňany
 
 
Expozice Rhönských králíků
Bylo vystaveno 5 kolekcí Rhönských králíků od 5 členů klubu.
Dana Caithamlová - (94, 94, 93,5, 94)
Josef Chašov - (94, 93,5, 93,5, 93,5)
Josef Jambura - (94,5, 93,5, 93,5, 92,5)
Miroslav Kročil - (93, 94, 94,5, 94,5) Čc, MR
Martin Netík - (94, 94, 92,5, Výl)
Posuzoval př. Ekrt
MaB byl vystaven pouze 1 králík od Josef Jambury (92b).
ZB Rhönský byl zastoupen 1 kolekcí od Jarky Novákové (93, 93,5, 92,5, 95) a jedním králíkem od Josefa Jambury.
ZRhönský - vystaven pouze dvěma králíky od Josefa Chašova (93, 91)
 
 
 
TOPlist