Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.04.2015 15:07:20 

Klub chovatelů králíků rhönských

Historie...
1996-2006
 
    Klub chovatelů králíků rhönských a králíků s rhönskou kresbou patří mezi nejmladší chovatelské kluby v České republice. Tento klub sdružuje chvoatele všech králíků s rhónskou kresbou, tzn. Králíky rhönské, berany malé i zakrslé a králíky zakrslé.
 
    Králík rhönský (Rh) se v České republice začal významněji objevovat až okolo roku 1990. Mezi prvními chovateli byli př. Zeman a při. Caithamlová.
 
    Přesto, že zejména př. Dana Caithamlová se velmi výrazně snažila o popularizaci tohoto plemene, až do roku 1995 paatřil tento králík v českých chovech k opravdovým raritám a na výstavách exemplář zcela mimořádný.
 
    Přelomem se stal rok 1996, kdy z iniciativy př. Dany Caithamlové a př. Petra Blažka byli kontaktováni všichni známí chovatelé králíků rhönských s výzvou na založení klubu. Tato snaha o zahájení systematické plemenářské práce a rozšíření a zkvalitnění chovů Rh v ČR se kupodivu setkala s velmi kladným ohlasem mezi hrstkou chovatelů králíků rhönských. Po povinných formalitách mohla tedy být svolána zakládající členská schůze. Tento den "D" pro chovatele Rh byl 23. březen 1996. Členská schůze se konala v České Třebové v hotelu Padevět. Této první klubové akce se zúčastnili tito zakládající členové Rh-klubu: Dana Caithamlová, Petr Blažek, Antonín Chronc, Jan Dvořák, Milan Jaroš, Milan Jindřich, Vladimír Komínek, Jan Meluch, Jindřich Snítilý, Petr Tichý, Karel Vokurka, František Veselý, Miroslav Kročil, Drahomír Boreček a Jiří Moravec. Celkem měl Rh-klub v době svého vzniku 17 zakládajících členů. Tímto dnem, ve velmi přátelské atmosféře, se tedy začala odvíjet velmi krátká, ale bohatá, historie klubu chovatelů králíků rhönských. Velmi významnou měrou napomohli a stále napomáhají k dobrému chodu klubu a k jeho plemenářské práci posuzovatelé př. Petr Sirotek a př. Jiří Jahoda. S těmito dvěma posuzovateli klub spolupracuje při hodnocení svých speciálních výstav. V neposlední řadě je nutné také vzpomenout přínos př. P. Hrubeše a př. MVDr. M. Martince, kteří ze svých bohatých klubových zkušeností přispěli radou do začátků Rh-klubu.
Zakládající členská schůze také zvolila první výbor klubu. Výbor začal fungovat ve složeční předseda - Dana Caithamlová, jednatel - Petr Blažek, místopředseda - Ing. Milan Jindřich, člen výboru - Jan Meluch, ekonom - Jiří Moravec, revize - Antonín Chronc a poradce chovu - Jan Dvořák st.
 
----------------------
 
    O existenci a práci nově vzniklého chovatelského klubu se chovatelská veřejnost v České republice  mohla poprvé přesvědčit u expozice Rh na Celostátní výstavě mladých králíků Litovel 1996. Vyrovnaná expozice Rh čítala na 31 ks králíků.
 
    První významnou chovatelskou akcí a zároveň významnou prezentací nově vzniklého klubu na veřejnosti bylo uspořádání I. SPECIÁLNÍ VÝSTAVY. Tato premiérová výstava se konala v Tišnově, okres Brno-venkov ve dnech 28. - 29. září 1996. Akci, z které organizátoři měli obavy se povedla na výbornou a dala i tak impuls do další klubové práce. Na této I. Speciální výstavě bylo prezentováno celkem 74 ks králíků s rhönskou kresbou. Posuzování expozice Rh prováděl př. Petr Sirotek.
 
    Další významnou chovatelskou akcí a prezentací klubu byla účast na Národní výstavě Brno 1996. Na této výstavě bylo prezentováno 17 kusů králíků rhönských. Opět i zde byla expozice vyrovnána a zaujala odbornou veřejnost a návštěvníky výstavy. Úspěšný rok klub ukončil na výroční členské schůzi, která byla opět svolána do České Třebové.
 
-----------------------
 
    Chovatelský rok 1997 se nesl ve znamení a očekávání dvou vrcholných výstavních akcí, na kterých Rh-klub opět předvedl ucelenou a poměrně vyrovnanou expozici králíků s rhönskou kresbou.
    První touto akcí byla Celostátní výstava mláďat Slavkov u Brna 1997. Na této výstavě bylo prezentováno 65 ks králíků s rhönskou kresbou. Za zmínku stojí, že poprvé bylo v České republice prezentováno plemeno MaB Rh (malý beran s rh-kresbou).
 
    Druhou vrcholnou akcí roku 1997 byla pro klub bezesporu II. Speciální výstava králíků s rhönskou kresbou. Tato akce se konala ve výstavních halách v Kolíně. Na této speciální výstavě bylo již prezentováno neuvěřitelných 117 ks králíků s rhönskou kresbou. Poprvé i ZRBh.
 
    I tato speciální výstava znovu ukázala vzestupný trend úrovně chovu králíků s rhönskou kresbou v České republice. O tom svědčila skutečnost, že i přes zvýšený počet prezentovaných zvířat a vyšší počet vystavovatelů, se udržela slušná vyrovnanost celé expozice.
 
-----------------------
 
    Rok 1998 se nesl ve znamení tří vrcholných výstavních akcí. Byla to samozřejmě CVM v Týništi nad Orlicí, III. Speciální výstava a samozřejmě chovatelský svátek v podobě XXV. Evropské výstavy, která se poprvé konala v České republice.
 
    Na všech těchto podnicích byly prezentovány králíci s rhönskou kresbou v hojném počtu a ve velmi solidní kvalitě. Zejména velmi uspokojivá byla expozice na evropské výstavě, díky níž se o dobré úrovni chovů Rh v ČR přesvědčili i návštěvníci z kolébky těchto králíků, tzn. ze SRN.
 
-------------------------
 
    V roce 1999 měl klub za cíl navázat na úspěšné předcházející sezóny a potvrdit svoje místo a pozice vydobyté v českém králíkářství.
 
    Velmi početné a kvalitní bylo zastoupení na Celostátní výstavě mladých králíků v Lounech. Na této vrcholné akci bylo prezentováno celkem 82 ks králíků s rhönskou kresbou (56 Rh, 4 MaB Rh, 7 ZBRh, 15 Zrh). Valnou většinu exponátů vystavovali členové klubu.
 
 
 Vrcholem výstavní činnosti byla IV. speciální výstava králíků s rhönskou kresbou, která se opět konala ve Slavkově u Brna v termínu 12. - 13. listopadu 1999. Na ní bylo předvedeno rekordních 127 králíků s rhönskou kresbou v celém spektru plemen, tzn. Rh, ZBRh, MaB Rh, ZRh a Rex Rh.
 
-------------------------
 
   Rok 2000 byl, co se týče výstavní činnosti, nabit vrcholnými výstavami. Počínaje XXX. Celostátní výstavou mladých králíků ve Šternberku ve dnech 15. - 17. září. Na této výstavě se představilo 32 králíků, z tohoto počtu bylo 20 Rh, 4 ZBRh a 8 ZRh. Tento počet znamenal velký ústup rhónských králíků proti minulým rokům existence Klubu.
   Celostátní výstava drobného zvířectva, která se konala 17. - 18. listopadu v Brně, potvrdila, že tento jev nebyl náhodný. Většina členů Klubu neměla z různých důvodů zájem vystavovat. Také počet vystavených králíků tomu odpovídal - celkem 28 zvířat, z toho 20 Rh, 4 ZBRh a 4 ZRh. Na těchto dvou výstavách provedl hodnocení králíků př. Petr Sirotek. Další akcí našeho Klubu v tomto roce byla účast na Evropské výstavě, která se konala 2. - 3.12.2000 v rakouském Welsu. Bylo zde vystaveno 40 Rh králíků, z tohoto počtu byly dvě kolekce od našich členů př. Blažka a př. Kročila. Oba chovatelé získali na své králíky kvalitní ocenění a určitě se v dobré konkurenci neztratili.
   Poslední akcí roku 2000 byla speciální výstava 8. - 9.12. v Týništi nad Orlicí. Po minulých výstavách byla účast na speciálce překvapením. Bylo vystaveno 82 Rh králíků. Celou speciálku posuzoval Petr Sirotek. Kvalita vystavených zvířat se ustálila na velmi dobré úrovni.
 
--------------------------
 
   V roce 2001 stály před Klubem dva stěžejní úkoly. Celostátní výstava mláďat králíků v Radosticích a speciální výstava v Týništi nad Orlicí. TEnto rok znamenal jak na CVMK, tak na speciálce potvrzení poklesu zájmu členů Klubu o vystavování svých králíků. Na CVMK se naši členové prezentovali 44 králíky a na speciálce to bylo pouze 54 zvířat. Tato malá účast poznamenala i jejich kvalitu. Na členské schůzi po bouřlivé debatě bylo rozhodnuto opustit Týniště nad Orlicí a přesunout speciálky do Kolína.
   Celostátní výstavu mladých králíků, která se konala v Lipníku nad Bečvou (Přerov) 20. - 22.9.2002, oeslali tři členové našeho Klubu. Vystaveno bylo pouze 20 Rh králíků a pouze dva ZBRh. Tímto jsme zaznamenali nejnižší počet vystavených králíků v dosavadní historii Klubu.
   Speciálka, v pořadí naše sedmá, se uskutečnila v Kolíně v termínu 2. - 3.11.2002. Po zklamání co do počtu vystavených zvířat na CVMK v Lipníku, byl příjemným překvapením počet vystavených králíků a to 69 s rhónskou kresbou. Z toho 33 Rh, 13 ZBRh, 21 ZRh a 2 RexRh. Kvalita vystavených králíků byla na vysoké úrovni. Posouzení provedli systémem sudá - lichá př. Sirotek a Jahoda. Tito posuzovatelé nám posuzují naše speciálky od založení Klubu a mají velký vliv, díky jejich přístupu k našemu Klubu, na kvalitu našich zvířat.
 
----------------------------
 
V roce 2003 se stala Litovel podruhé v historii pořádání CVMK pořadatelem setkání chvoatelů králíků. Po nepříjemném výpadku na CVMK v Radosticích potěšil počet vystavených Rh králíků. Bylo vystaveno 41 "rhöňáků" od pěti členů Klubu a čtyř nečlenů. Potěšitelné bylo zjištění účasti dvou mladých chovatelů, př. M. Troníčka (Rh) a př. P. Oborného (ZRh). Kvalita králíků odpovídala ročnímu období. Teploty, které této výstavě předcházely, ovlivnily zejména srst králíků.
   Dalšího zklamání jsme se dočkali na Celostátní výstavě drobného zvířectva v Lysé nad Labem v termínu 21. - 23.11.2003. Účast tří členů Klubu s 12 králíky Rh byla zarážející. Jednu kolekci vystavil př. Jambora, nečlen Klubu.
   V expozici mladých chovatelů jsme se mohli podívat na kolekci př. Troníčka (Rh) a dvě kolekce ZRh králíků (př. D. Caithamlová, př. Kulhánková).
   Na jaře 2003 náš Klub obdržel pozvání na německou speciální výstavu rhönských králíků. Této výstavy se zúčastnili také chovatelé z Holandska a Švýcarska. Bylo vystaveno asi 420 králíků s rhönskoku kresbou (MaB Rh, Rh, ZBRh, ZRh, RexRh a saténový Rh).
   Z našeho Klubu se zúčastnili 4 vystavovatelé: př. Kročil, př. Caithamlová st. i ml. a př. Čurda. Tyto celoněmecké speciální výstavy Rh králíků se pořádají společně s černopesíkatými králíky (Schwarzgrannen). Proto pozvánka na tuto výstavu platili i pro Klub chovatelů králíků Ččp, za který se této výstavy zúčastnil jeden z našichnejlepších chovatelů př. Karel Vokurka, který bohužel již dnes není mezi námi. Jeho králíci budili velkou pozornost. Úspěch, který jsme s našimi králíky dosáhli, je skoro z říše snů: v této těžké konkurenci obsadil př. M.Kročil 2. místo, půl bodu za vítězem celé speciálky a př. Caithamlová skončila na 9. místě. Jezi ZBRh se skvěle prosadil př. M.Čurda. Vynikající ocenění na své ZRh obdržela D. Caithamlová ml. Byla velká škoda, že její králíci nebyli přihlášeni jako kolekce, protože by byla vyhodnocena jako nejlepší.
 
 
   
 
TOPlist